NGHỆ THUẬT TÁN ĐỔ CÁC CHÀNG TRAI MÀ BẤT KỲ NÀNG NÀO CŨNG NÊN BIẾT.

Cưa đổ một chàng trai ư? Không, như thế tôi sẽ bị mất giá lắm. Tại sao không phải là anh ta tán tỉnh tôi chứ… Đàn ông trên đời này còn nhiều lắm mà. Mình nhớ hình ảnh của mình thấp thoáng đâu đó khi nghe lại câu trên. Nhưng nếu bạn hỏi mình thời … Đọc tiếp NGHỆ THUẬT TÁN ĐỔ CÁC CHÀNG TRAI MÀ BẤT KỲ NÀNG NÀO CŨNG NÊN BIẾT.